Praktische informatie

Tarieven 2019
  • Advies: Telefonische adviesgesprek of een kennismakingsgesprek van 30 minuten is gratis
  • Intake: Tarief voor het intakeconsult is € 75,-
  • Vervolgconsult: Tarief voor normaal consult van 60 minuten is € 75,-. Duurt het consult langer, dan wordt het tarief evenredig verhoogd. Voor kinderen tot 16 jaar is kort consult van 45 minuten van € 60,- mogelijk
  • Overig: Bij een laag gezinsinkomen (zoals een uitkering, parttime baan, e.d.) is betaling in termijnen mogelijk. Zakelijke tarieven en tarieven voor ambulante zorg aan huis zijn op aanvraag beschikbaar

 

Consulten zijn op basis van afspraak, tijdens kantoortijden of aan het begin van de avond.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).  Voor 2019 hebben onderstaande verzekeraars toegezegd om VIV-leden (tevens RBCZ-erkend) te vergoeden voor alternatieve zorg. (Informeer altijd bij de eigen ziektekostenverzekeraar of je in aanmerking komt voor een vergoeding.)

  • CZ groep: CZ, CZ direct, Delta Lloyd, Ohra
  • Cooperatie Menzis: Menzis, Anderzorg, Hema en PMA
  • Achmea groep: Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea, Pro Life Zorgverzekeringen, De Friesland en OFZ Zorgverzekeraar
  • Cooperatie VGZ: VGZ, Bewuzt, Promovendum, National Academic, Besured, IZZ, Univé, ZEKUR en UMC
  • ONVZ: ONVZ, waaronder ook VvAA en PNOzorg

 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie van de consulten vindt maandelijks plaats dan wel na het laatste consult. De betalingstermijn is 10 dagen na factuurdatum. Annuleren of wijzigen van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Bij geen of niet tijdige afmelding wordt de sessie in rekening gebracht.

‘Informed consent’

Ik werk op basis van een verklaring van ‘informed consent’. Dat betekent dat we bij aanvang een formulier ondertekenen waarin we beiden verklaren kennis te hebben van de wederzijdse rechten en plichten. In de privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welke doeleinden, hoe en hoelang ze worden bewaard. De privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Klachtenregeling

Heb je een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kun je je met dit klachtenformulier wenden tot mijn beroepsorganisatie Vereniging Integrale Vitaliteitkunde dat hiervoor dit klachtenreglement hanteert. Als lid van deze beroepsorganisatie ben ik ook aangesloten bij een geschillencommissie. Hiermee voldoe ik aan de wettelijk eis volgens de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg. Dit is het reglement van de geschillencommissie.

Meer informatie

Wil je weten of ik je kan helpen? Waarom niet even contact opnemen om de situatie vrijblijvend voor te leggen?

 

Voor overleg of vrijblijvend advies …