Wat is hypnotherapie?

Klinische hypnotherapie is een individuele therapie waarin we met hypnose werken aan het veranderen van je beleving, je gedachten en manier van omgaan met pijn of angstklachten. Het dient altijd een therapeutisch doel op zowel geestelijk als lichamelijk niveau.

Wat is hypnose?

Alle hypnose is in werkelijkheid zelf-hypnose. In hypnose heb je dus een actieve rol. Je kunt het bijvoorbeeld vergelijken met opgaan in een spannende film. Je bent dan zó geconcentreerd en gefocust op het verhaal, dat je geen erg hebt in de tijd en de dingen om je heen aan je voorbij laat gaan. Met één verschil: als je in hypnose bent, creëer je het verhaal en de ervaring zelf. Je hypnotherapeut begeleidt je daarbij op een afgesproken manier.

Hypnose is dus niet iets wat je passief ondergaat, je blijft in controle. We werken met jouw intenties, motivatie en verwachtingen. Je geeft daarbij betekenisvolle aandacht aan wat je nodig hebt om je doel te bereiken.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is in de regel een kortdurende therapie. Gemiddeld houden we 6 sessies, maar het kunnen er ook wat minder of meer zijn. Dat hangt af van het probleem waarvoor je komt en de invloed die het op je leven heeft.

Het eerste consult is het intakegesprek. Je ontvangt een intakeformulier om thuis in te vullen en mee te brengen naar het intakegesprek. We bespreken je probleem en wat je wilt bereiken en ik stel een therapieplan voor. Zo mogelijk plannen we enkele afspraken vooruit in de agenda.

Vanaf de tweede afspraak werken we met hypnose. De werkwijze is iedere keer afgestemd op het doel dat we voor de sessie afspreken. Thuis oefen je verder met zelfhypnose, bijvoorbeeld met een audio-opname. Ieder consult evalueren we je vorderingen en kijken we naar wat wel en niet goed voor je werkt.

Normaal of kort consult

Een normaal consult duurt 60 minuten. Tijdens de eerste 20 minuten bepalen we het onderwerp van deze keer. Vervolgens werken we ongeveer 25 minuten met hypnose. In de resterende tijd evalueren we je ervaringen, bespreken we je huiswerk en ronden we af. Een kort consult duurt 45 minuten en vindt plaats als we minder tijd nodig hebben voor de voor- en nabespreking. Een lang consult kan 75 tot 90 minuten duren. Alle tarieven vind je hier.

Hypnotherapie werkt complementair

Hypnotherapie is geen medische behandeling, maar werkt complementair.  Voor diagnostiek en aanpassing van medicatie wend je je altijd tot je behandelend arts.

 

Voor overleg of vrijblijvend advies …